Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czarnej Wodzie

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Czarna Woda  informuje, iż w sytuacji ujawnienia przemocy w rodzinie, zgłaszania wystąpienia zjawiska przemocy zalecany jest kontakt telefoniczny pod numerem:
58 587 8510 (w godzinach od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku od 7:15 do 15:15)

Sposób przekazywania informacji oraz dostęp do form wsparcia:

 • MOPS   Czarna Woda – tel. 58 587 8510
 • Komisariat Policji w  Kaliskach -  tel. 58 588 9107
 • Numer alarmowy - 112
 • Pomoc prawna tel. 58 587 88 50 w. 39 czynny poniedziałki od 12:00 do 16:00, od wtorku do piątku od 9:00 do 13:00

Przypominamy o możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej  poprzez ogólnopolskie numery:

 • 116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży  (czynny całodobowo)
 • 116 123 -  Kryzysowy Telefon Zaufania (czynny codziennie od 14:00 do 22:00)
 • 800 120 002 – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2019 Kierownika  Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w  Czarnej Wodzie  z dnia 28 listopada 2019r.
dzień 24 grudnia 2019r. (wtorek) ustala się dniem wolnym od pracy dla pracowników  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Czarnej Wodzie.

Odpracowanie dnia wolnego od pracy (wigilii) nastąpi w dniu 7 grudnia 2019r.(sobota) w godzinach od 700 do 1500.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne do pobrania poniżej:
https://umcw.bip.gov.pl/innych-podmiotow/274155_ogloszenie-o-zamowieniu-na-uslugi-spoleczne.html

 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne:
https://umcw.bip.gov.pl/innych-podmiotow/zmiana-ogloszenia-o-zamowieniu-na-uslugi-spoleczne.html

 

Informacja o rozstrzygnięciu zamówienia na usługi społeczne:

https://umcw.bip.gov.pl/innych-podmiotow/informacja-o-rozstrzygnieciu-zamowienia-na-uslugi-spoleczne.html

 

Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie informuje, że w dniu  23 oraz 24 maja  br. w godzinach 8.00 - 15.00 będzie wydawana żywność z Tczewskiego Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Pomocą żywnościową mogą być objęte rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. :

 • 1402 zł - dla osoby samotnie gospodarującej i
 • 1056 zł - dla osoby w rodzinie

Osoby, które w chwili obecnej nie korzystają z tej  pomocy a ich dochód nie przekracza w/w kryterium dochodowego mogą się zgłosić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie w celu  udokumentowania swojej sytuacji finansowej i uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.

Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie informuje, że w dniu  15 oraz 18 lutego br. w godzinach 8.00 - 15.00 będzie wydawana żywność z Tczewskiego Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Pomocą żywnościową mogą być objęte rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. :

 • 1402 zł - dla osoby samotnie gospodarującej i
 • 1056 zł - dla osoby w rodzinie

Osoby, które w chwili obecnej nie korzystają z tej  pomocy a ich dochód nie przekracza w/w kryterium dochodowego mogą się zgłosić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie w celu  udokumentowania swojej sytuacji finansowej i uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.

Copyright © 2013 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie.

Deklaracja dostepności

Strona finansowana w ramach Projektu "Uwierz w siebie" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o plikach cookies.