Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czarnej Wodzie

Od 1 października 2012 roku obowiązują nowe wysokości kwot kryterium dochodowego oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

I tak:

kryterium dochodowe:

  • dla osoby samotnie gospodarującej - 542,00 zł
  • dla osoby w rodzinie - 456,00 zł

maksymalna wysokość zasiłku stałego - 529,00 zł

kwota dochodu z 1ha przeliczeniowego - 250,00 zł

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. poz. 823

Rada Ministrów w dniu 25 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę Nr 104/2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012 r., poz. 732).

Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie lub grudniu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.

Więcej…

Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie

Przedstawiamy tu informacje dotyczące działalności naszego ośrodka z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz dodatków mieszkaniowych.
W odpowiednich działach opisane są rodzaje świadczeń,  ich beneficjenci oraz kryteria jakie trzeba spełniać by się o nie ubiegać.
Przedstawiamy przebieg postępowania administracyjnego oraz sposoby realizacji świadczeń.

 

Zapraszamy
zespół MOPS Czarna Woda

Copyright © 2013 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie.

Deklaracja dostepności

Strona finansowana w ramach Projektu "Uwierz w siebie" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o plikach cookies.