Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czarnej Wodzie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które nie nabyły prawa do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Prawo do pobierania tego świadczenia przysługuje między innymi studentom, osobom bezrobotnym, rolnikom, osobom, które świadczą pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje bez względu na dochód rodziny w wysokości 1000 zł miesięcznie, przez okres:

  • 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
  • 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
  • 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
  • 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
  • 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Copyright © 2013 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie.

Deklaracja dostepności

Strona finansowana w ramach Projektu "Uwierz w siebie" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o plikach cookies.