Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czarnej Wodzie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie zwraca się z zapytaniem ofertowym o przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Uwierz w siebie”.

 1. Zamawiający:
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie.
 2. Przedmiot zamówienia:
  • Przeprowadzenie w ramach aktywnej integracji:
   Zajęcia z taniego gotowania – 10K, 40h w grupie. – gospodarne prowadzenie kuchni domowej i zagospodarowanie skromnym budżetem w sposób jak najbardziej racjonalny i korzystny, warsztaty praktyczne – 10 kobiet, 40 h w grupie (10 dni x 4 h)
 3. Termin realizacji zamówienia:
  • do 30 grudnia 2012 r.
 4. Kryterium oceny ofert jest:
  • cena brutto – max. 4pkt.
  • program zajęć – max. 4pkt.
  • doświadczenie w prowadzeniu działalności kulinarnej – max. 2 pkt. (do 2 lat 1pkt, powyżej 2 lat 2 pkt.)
 5. Inne istotne warunki zamówienia:
  • Posiadanie uprawnień i umiejętności do prowadzenia zajęć o tym charakterze;
  • Catering, materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia, dojazd wykładowców na salę, wynajem kuchni na terenie miasta Czarna Woda oraz produkty i narzędzia niezbędne do przeprowadzenia zajęć zapewnia Oferent;
  • Do oferty oferent zobowiązany jest przedstawić program zajęć;
  • Zajęcia rozłożone będą w okresie od września do grudnia w terminie uzgodnionym ze Zleceniodawcą;
  • Po zakończeniu zajęć Oferent zobowiązuje się do przekazania Zleceniodawcy wypełnionych list obecności uczestników potwierdzonych przez prowadzącego, ankiety ewaluacyjnej, dziennika zajęć;
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku, gdy oceniani Oferenci otrzymali taką samą liczbę punktów.
 7. Sposób przygotowania oferty .
  • Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” w języku polskim, w formie pisemnej. Oryginał oferty powinien być podpisany przez osobę upoważnioną.
  • Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pok. nr 3 , pocztą jako list polecony lub pocztą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 8. Miejsce i termin złożenia oferty:
  • Ofertę złożyć należy do dnia 07 września 2012 r. do godz. 15.00.

 

Powyższe zamówienie jest wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zgodnie z art.4 ust.8 tejże ustawy.

 

 

Druk oferty

Copyright © 2013 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona finansowana w ramach Projektu "Uwierz w siebie" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o plikach cookies.