Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czarnej Wodzie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie zwraca się z zapytaniem ofertowym na wycenę wydruku plakatów i naklejek promujących projekt w ramach projektu „Uwierz w siebie”.

 1. Zamawiający:
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie.
 2. Przedmiot zamówienia:
  • Plakat formatu A3 - 20 sztuk
  • Naklejka formatu A6 – 50 sztuk
 3. Termin realizacji zamówienia:
  • do 30 września 2012r
 4. Kryterium oceny ofert jest:
  • cena brutto – max. 10pkt.
 5. Inne istotne warunki zamówienia:
  • ewentualna przesyłka będzie kosztem oferenta;
  • projekt graficzny wykonany będzie przez zleceniodawcę;
  • podstawowe informacje zamieszczone na materiałach zostaną przesłane razem z zamówieniem
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku, gdy oceniani Oferenci otrzymali taką samą liczbę punktów.
 7. Sposób przygotowania oferty .
  • Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” w języku polskim, w formie pisemnej. Oryginał oferty powinien być podpisany przez osobę upoważnioną.
  • Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pok. nr 3 , pocztą jako list polecony lub pocztą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 8. Miejsce i termin złożenia oferty:
  • Ofertę złożyć należy do dnia 7 września 2012 r. do godz. 15.00.

 

Powyższe zamówienie jest wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zgodnie z art.4 ust.8 tejże ustawy.

 

 

Druk oferty

Copyright © 2013 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona finansowana w ramach Projektu "Uwierz w siebie" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o plikach cookies.