Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czarnej Wodzie

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie u dziewięciu podopiecznych (zakres świadczeń około osiemnastu godzin dziennie) na zasadach określonych ustawą o pomocy społecznej, na terenie gminy Czarna Woda zgodnie z zakresem świadczenia usług opiekuńczych stanowiącym załącznik do umowy w niniejszej specyfikacji.

Treść ogłoszenia (PDF)
Numer ogłoszenia w BZP: 432152-2012; data zamieszczenia: 05.11.2012

 

SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF)

 

Informacja o wyniku przetargu

Czarna Woda,22.11.2012 r.
ZP.271.2.2012

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym pn.: „Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie” złożono następujące oferty:

Oferta nr 1 – POGORZELSKI INWESTMENS Piotr Pogorzelski, Zagruszany 52, 16-060 Zabłudów za cenę brutto za jedną godzinę usług 12,29 zł

W kryterium oceny 100% oferta nr 1 uzyskała 99,67 pkt.

Oferta nr 2 – Usługi Opiekuńcze i Pielęgnacyjne, Ewa Rajkowska, 83-262 Czarna Woda ul. Słoneczna 11 za cenę brutto za jedną godzinę usług 12,25 zł

W kryterium oceny 100% oferta nr 2 uzyskała 100 pkt.

W związku z powyższym oferta nr 2 Usługi Opiekuńcze i Pielęgnacyjne, Ewa Rajkowska, 83-262 Czarna Woda ul. Słoneczna 11 za cenę brutto za jedną godzinę usług 12,25 zł została wyłoniona jako zwycięzca przetargu.

Podpisanie umowy możliwe będzie nie wcześniej niż po pięciu dniach od dnia otrzymania niniejszego pisma. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu : 585878801.

 

Copyright © 2013 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona finansowana w ramach Projektu "Uwierz w siebie" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o plikach cookies.