Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czarnej Wodzie

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Przedmiotem zamówienia są „Usługi szkolenia polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń dla osób uczestniczących w projekcie - Uwierz w siebie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Treść ogłoszenia (PDF)
Numer ogłoszenia w BZP: 282428 - 2013; data zamieszczenia: 18.07.2013

 

SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF) (doc)

 

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego

Czarna Woda, dnia 26-07-2013r.
ZP.PN.271.1.2013

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym dotyczącym zadania pn.: Usługi szkolenia polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń dla osób uczestniczących w projekcie - Uwierz w siebie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej złożono następujące oferty:

  • Oferta Nr 1 – DWCom s. c. Dorota Wołosiuk-Kondratowicz, Waldemar Tabaka Aleja Wolności 30, 84-300 Lębork za kwotę netto/brutto 36.235,00 zł,
  • Oferta Nr 2 – INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja ul. Chełmińska 106A/36, 86-300 Grudziądz za kwotę netto/brutto 44.200,00 zł.

Zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ wykonawcy otrzymali następującą punktację:

Oferta nr 1 – ogółem 80,50 pkt (w tym):

kryterium cena netto 35 pkt
program szkolenia 17,50 pkt
doświadczenie 20 pkt
certyfikat jakości ISO 6 pkt
akredytacja Kuratora Oświaty 2 pkt.

Oferta nr 2 –  ogółem 93,19 pkt (w tym):

kryterium cena netto 28,69 pkt
program szkolenia 34,50 pkt
doświadczenie 20 pkt
certyfikat jakości ISO 6 pkt
akredytacja Kuratora Oświaty 4 pkt.

W związku z powyższym za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja ul. Chełmińska 106A/36, 86-300 Grudziądz, który został wyłoniony jako zwycięzca przetargu.

Treść informacacji o roztrzygnięciu przetargu (pdf)

 

Copyright © 2013 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona finansowana w ramach Projektu "Uwierz w siebie" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o plikach cookies.