Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czarnej Wodzie

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych na rzecz dziesięciu podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie (zakres świadczeń około dwudziestu czterech godzin dziennie), na zasadach określonych ustawą o pomocy społecznej, na terenie Gminy Czarna Woda zgodnie z zakresem świadczenia usług opiekuńczych, stanowiącym załącznik do umowy zawartej w SIWZ.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.11.2014 godzina 11:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie, ul. Mickiewicza 7, 83-262 Czarna Woda.

 

Pełna treść ogłoszenia:
Numer ogłoszenia w BZP: 381282 - 2014; data zamieszczenia: 20.11.2014

SIWZ

 

Informacja o rozstrzygnięciu zamówienia (PDF)

Copyright © 2013 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona finansowana w ramach Projektu "Uwierz w siebie" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o plikach cookies.