Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czarnej Wodzie

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie
ogłasza przetarg nieograniczony pn.:
„Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie”

http://umcw.bip.gov.pl/ogloszenia-o-zamowieniach/70904_ogloszenie-o-przetargu-nieograniczonym.html

 

Informacja o treści złożonych ofert:
http://umcw.bip.gov.pl/ogloszenia-o-zamowieniach/informacja-o-tresci-zlozonych-ofert.html

Copyright © 2013 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona finansowana w ramach Projektu "Uwierz w siebie" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o plikach cookies.