Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czarnej Wodzie

ZP.271.1.2016.MOPS

Czarna Woda, dnia 23 grudnia 2016 r.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego
na zadanie: Świadczenia usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Świadczenia usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie.


http://umcw.bip.gov.pl/ogloszenia-o-zamowieniach/zawiadomienie-o-uniewaznieniu-przetargu-nieograniczonego.html

Copyright © 2013 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona finansowana w ramach Projektu "Uwierz w siebie" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o plikach cookies.