Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czarnej Wodzie

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

na zadanie pn.:
Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie

Znak sprawy: ZP.271.2.2016.MOPS

 

Postępowanie udzielenia zamówienia prowadzone jest według zasad określonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

Link do pełnej treści ogłoszenia:
http://umcw.bip.gov.pl/ogloszenia-o-zamowieniach/ogloszenie-o-zamowieniu-na-uslugi-spoleczne.html

Copyright © 2013 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona finansowana w ramach Projektu "Uwierz w siebie" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o plikach cookies.