Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czarnej Wodzie

Wniosek

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują na wniosek złożony przez osobę uprawnioną.

Wnioski na nowy okres można składać od 1 sierpnia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie ul. Mickiewicza 7, w pokoju nr 1

Wnioski o świadczenie wychowawcze można złożyć również elektronicznie za pomocą portalu EMPQTIA, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

 

 

Wymagane dokumenty

Rodzic który składa wniosek na pierwsze dziecko będzie musiał dołączyć do wniosku:

  • oświadczenie dokumentujące wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,
  • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym- jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,
  • dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej,
  • w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
  • w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce,
  • w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia

Dokumentów dotyczących dochodu rodziny nie trzeba składać w przypadku, gdy dana osoba nie ubiega się o przyznanie uprawnienia do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.

Copyright © 2013 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie.

Deklaracja dostepności

Strona finansowana w ramach Projektu "Uwierz w siebie" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o plikach cookies.