Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czarnej Wodzie

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Czarna Woda  informuje, iż w sytuacji ujawnienia przemocy w rodzinie, zgłaszania wystąpienia zjawiska przemocy zalecany jest kontakt telefoniczny pod numerem:
58 587 8510 (w godzinach od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku od 7:15 do 15:15)

Sposób przekazywania informacji oraz dostęp do form wsparcia:

  • MOPS   Czarna Woda – tel. 58 587 8510
  • Komisariat Policji w  Kaliskach -  tel. 58 588 9107
  • Numer alarmowy - 112
  • Pomoc prawna tel. 58 587 88 50 w. 39 czynny poniedziałki od 12:00 do 16:00, od wtorku do piątku od 9:00 do 13:00

Przypominamy o możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej  poprzez ogólnopolskie numery:

  • 116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży  (czynny całodobowo)
  • 116 123 -  Kryzysowy Telefon Zaufania (czynny codziennie od 14:00 do 22:00)
  • 800 120 002 – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Copyright © 2013 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie.

Deklaracja dostepności

Strona finansowana w ramach Projektu "Uwierz w siebie" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o plikach cookies.