Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie informuje, że od dnia 11.02.2013 r. do dnia 22.02.2013 r. trwa rekrutacja uczestników projektu systemowego „Uwierz w siebie”. Rekrutację prowadzą pracownicy socjalni z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w oparciu o dokumentację osób korzystających z pomocy społecznej. Chęć udziału można wyrazić poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego.

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne, długotrwale bezrobotne,
zagrożone wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (18-64 lata), korzystające ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie.

Dla uczestników projektu zaplanowano szereg form wsparcia:

 • warsztaty psychologiczne i indywidualne konsultacje z psychologiem
 • kurs prawa jazdy kat. B
 • szkolenia i indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
 • kursy zawodowe
 • badania medycy pracy w związku z podjęciem kursu zawodowego
 • kurs autoprezentacji
 • kurs taniego gotowania
 • skierowanie i sfinansowanie nauki w szkole
 • wyjazdy integracyjne do wioski tematycznej
 • podczas zajęć przewidziany jest catering
 • zasiłki celowe i okresowe dla Beneficjentek
 • prace społecznie – użyteczne

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY