Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Do końca lutego 2016 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie, osoby najbardziej potrzebujące z gminy Czarna Woda, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Do końca lutego 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową , klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.

Prócz wsparcia żywnościowego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, realizować będzie cykliczne działania wspierająco-aktywizujące, prowadzenie pracy socjalnej oraz udzielanie wsparcia rodzinom w formie pomocy asystenta rodzin, który pomaga przy przygotowywaniu posiłków i wspiera w prowadzeniu finansów rodziny. Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie).

Osoby które do tej pory nie korzystały z pomocy określonej w ustawie o pomocy społecznej a ich dochód nie przekracza w/w kryterium dochodowego mogą się zgłosić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie w celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej i złożenia wymaganej dokumentacji.

Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie objął  wsparciem  żywnościowym   487 osób .                                          Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania  wspierająco – aktywizujące, prowadzenie pracy socjalnej, monitorowanie otrzymanej pomocy przez OPS, wsparcie asystenta rodziny.

Osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej będą na bieżąco informowane  o  terminach odbioru żywności.