Ogłoszenie ZP.271.1.2018.MOPS o zamówieniu na usługi społeczne: Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie

Pełna treść ogłoszenia dostępna pod adresem:
https://umcw.bip.gov.pl/innych-podmiotow/zp-271-1-2018-mops-ogloszenie-o-zamowieniu-na-uslugi-spoleczne.html

 

Informacja o nieudzieleniu zamówienia na usługi społeczne:
https://umcw.bip.gov.pl/innych-podmiotow/informacja-o-nieudzieleniu-zamowienia-na-uslugi-spoleczne.html