Ogłoszenie ZP.271.2.2018.MOPS o zamówieniu na usługi społeczne:
Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie

Pełna treść ogłoszenia dostępna pod adresem:
https://umcw.bip.gov.pl/innych-podmiotow/178526_ogloszenie-o-zamowieniu-na-uslugi-spoleczne.html