Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Czarna Woda, w związku z realizacją projektu „Uwierz w siebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do składania ofert na:

  • catering

Osoby oraz firmy zainteresowane proszone są o zapoznanie się z treścią załączonego zapytania ofertowego i złożenie swojej oferty do dnia 26.04.2013r. na adres i w sposób podany w zapytaniu.

W razie pytań proszę o kontakt: Monika Liczywek tel. (58) 587 8855 wewn. 32.

 

Protokół wyboru oferty