Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Czarna Woda, w związku z realizacją projektu „Uwierz w siebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

zaprasza do składania ofert na:

  • zajęcia z taniego gotowania

Osoby oraz firmy zainteresowane jednym lub więcej z powyższych punktów proszone są o zapoznanie się z treścią załączonego zapytania ofertowego i złożenie swojej oferty na adres i w sposób podany w zapytaniu.

W razie pytań proszę o kontakt: Monika Liczywek tel. (58) 587 8855 wewn. 32.

Ofertę złożyć należy do dnia 21 czerwca 2013 r. do godz. 15.00.

 

protokół wyboru oferty