Ogłoszenie na usługi społeczne: ZP.271.1.2020.MOPS:
Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest pod adresem:
https://umcw.bip.gov.pl/ogloszenia-o-zamowieniach/382066_ogloszenie-o-zamowieniu-na-uslugi-spoleczne.html