Informacja o treści złożonych ofert, dotyczy ogłoszenia na usługi społeczne: ZP.271.1.2020.MOPS:
Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie

Treść informacji znajduje się pod adresem:
https://umcw.bip.gov.pl/ogloszenia-o-zamowieniach/zp-271-1-2020-mops-informacja-o-tresci-zlozonych-ofert.html