Informacja o rozstrzygnięciu zamówienia na usługi społeczne:
https://umcw.bip.gov.pl/ogloszenia-o-zamowieniach/informacja-o-rozstrzygnieciu-przetargu-zp-271-1-2020-mops.html