Szanowni Beneficjenci Programu Rodzina 500+

od 1 lutego 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie  rozpoczął kolejną edycję przyjmowania wniosków o świadczenie wychowawcze popularnie nazywane świadczeniem 500+.

Obecnie świadczenie jest przyznane do 31 maja 2021 r. W celu zapewnienia kontynuacji wypłaty tego świadczenia od czerwca 2021 r. niezbędne jest  złożenie nowego wniosku.

Wniosek można złożyć już od 1 lutego br. pod warunkiem, że zrobimy to elektronicznie natomiast w formie papierowej wnioski będą przyjmowane dopiero od kwietnia. Wszystkie osoby, które złożą prawidłowo wypełnione wnioski w okresie od lutego do kwietnia otrzymają świadczenie już w czerwcu.

Prosimy o szczególną uwagę w przypadku wybrania okresu świadczeniowego przy składaniu wniosku
Nowy okres zasiłkowy to 2021/2022 tj. od 01.06.2021 do 31.05.2022

Jeśli nie pobierasz jeszcze świadczenia wychowawczego na dane dziecko (np. w przypadku noworodka), złóż dwa oddzielne wnioski o świadczenie wychowawcze na to dziecko - na obecny okres trwający do 31 maja 2021 r. i kolejny od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Z uwagi na trwający w Polsce stan pandemii apelujemy do Państwa, aby szczególnie w tym roku skorzystać z elektronicznej możliwości składania wniosku lub w przypadku braku takiej możliwości umówić wizytę w Miejskim Ośrodku  na konkretny termin telefonicznie pod nr 58 5878510

Zestawienie terminów wnioskowania o świadczenie wychowawcze

Miesiąc złożenia wniosku

Miesiąc rozpatrzenia wniosku
i wypłaty świadczenia

luty 2021

do 30 czerwca 2021

marzec 2021

do 30 czerwca 2021

kwiecień 2021

do 30 czerwca 2021

maj 2021

do 31 lipca 2021

czerwiec 2021

do 31 sierpnia 2021

lipiec 2021

do 30 września 2021

sierpień 2021

do 31 października 2021

 

Wnioski w formie elektronicznej można składać za pomocą:
portalu informacyjno-usługowego emp@tia,
• elektronicznej platformy usług administracji publicznej epuap,
• platformy usług elektronicznych PUE ZUS,
• systemów teleinformatycznych banków.

Wnioski papierowe będzie można składać od 01.04.2021 r :
• osobiście w  Punkcie Podawczym Urzędu Miasta ul. Mickiewicza 7, 83-262  Czarna Woda,
• za pośrednictwem poczty, wysyłając je na adres Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mickiewicza 7, 83-262 Czarna Woda,
Wymagane druki do złożenia w formie papierowej są dostępne w siedzibie Ośrodka oraz na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/rodzina/ii-wiadczenie-wychowawcze